BILET VIRTUAL

FOTBAL: Ham Kam - Rosenborg

Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.80 3.40 2.45 1.52 1.41 1.27
Prima repriza
Ora Cod Eveniment PR1 PRX PR2 PR 1X PR X2 PR 12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.25 2.17 2.90 1.30 1.24 1.49
Repriza a II-a
Ora Cod Eveniment DR1 DRX DR2 DR 1X DR X2 DR 12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.85 2.50 2.70 1.33 1.30 1.34
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.70 1.95 1.37 2.17 1.47 1.98 1.50
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.29 2.45 2.00 3.25 3.65 3.90 1.25
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.85 3.10 5.80 12.00 23.00 1.85 1.85
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.14 1.21 1.10 1.26 1.88 3.70
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora Cod Eveniment 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.60 15.00 31.00 6.50 4.80 5.80 31.00
Ora Cod Eveniment 2/X 2/2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 15.00 3.80
Pauza-Final sansa dubla
Ora Cod Eveniment 1X/1 X2/1 12/1 1X/X X2/X 12/X 1X/2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.95 5.37 4.01 3.64 3.64 7.50 4.89
Ora Cod Eveniment X2/2 12/2 1/1X 1/X2 1/12 X/1X X/X2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.55 3.39 3.52 10.11 4.01 2.76 2.63
Ora Cod Eveniment X/12 2/1X 2/X2 2/12 1X/1X X2/X2 12/12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.07 10.11 3.03 3.39 1.75 1.61 1.88
Marcheaza
Ora Cod Eveniment GM OM GN ON GG NG GM ON
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.29 1.23 3.20 3.45 1.65 2.20 4.45
Ora Cod Eveniment GN OM GG 3+ GM PR OM PR NuGG 3+ GM PR2+ OM PR2+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.94 2.01 1.98 1.93 1.63 6.00 5.67
Ora Cod Eveniment GM DR OM DR GM DR2+ OM DR2+ GG 4+ GG PR GG DR
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.73 1.70 4.67 4.50 2.90 3.82 2.79
Ora Cod Eveniment GGPr/Dr NGPR NGDR GG +2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.02 1.15 1.30 4.64
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora Cod Eveniment W1 W2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.98 1.73
Winner pauza
Ora Cod Eveniment WP1 WP2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.90 1.70
Marcheaza prima
Ora Cod Eveniment MP1 MP2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.84 1.76
Handicap
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.00 1.51 4.05 4.50
Handicap (2)
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.00 1.15 7.00 10.00
Total goluri in PR
Ora Cod Eveniment PR 0-1 PR 2-3 PR 1+ PR 2+ PR 3+ PR 4+ PR 1-2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.46 2.70 1.33 2.45 6.25 17.00 1.55
Total goluri in DR
Ora Cod Eveniment DR 0-1 DR 2-3 DR 1+ DR 2+ DR 3+ DR 4+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.75 2.30 1.20 1.95 4.10 10.00
Mai multe goluri
Ora Cod Eveniment MMG-1R MMG-X MMG-2R
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.97 3.50 2.05
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora Cod Eveniment PSF 1 PSF X PSF 2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.18 1.82 1.97
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora Cod Eveniment SC 1:0 SC 2:0 SC 2:1 SC 3:0 SC 3:1 SC 3:2 SC 4:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 9.25 13.00 10.00 31.00 19.00 21.00 71.00
Ora Cod Eveniment SC 4:1 SC 4:2 SC 4:3 SC 5:0 SC 5:1 SC 5:2 SC 6:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 51.00 61.00 71.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Ora Cod Eveniment SC 6:1 SC 7:0 SC 7:1 SC 8:0 SC 8:1 SC 9:0 SC 0:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 11.00
Ora Cod Eveniment SC 1:1 SC 2:2 SC 3:3 SC 4:4 SC 0:1 SC 0:2 SC 1:2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 7.00 12.50 41.00 101.00 9.00 11.50 9.00
Ora Cod Eveniment SC 0:3 SC 1:3
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 21.00 16.00
Multiscor
Ora Cod Eveniment 1:0/2:0/3:0 4:0/5:0/6:0 2:1/3:1/4:1 3:2/4:2/4:3/5:1 X 0:1/0:2/0:3 0:4/0:5/0:6
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.60 29.51 5.81 11.36 3.40 4.07 27.63
Ora Cod Eveniment 1:2/1:3/1:4 2:3/2:4/3:4/1:5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.05 9.46
Marcheaza in ambele reprize
Ora Cod Eveniment 1D 2D 1N 2N 1D 2D 1D 2N 1N 2D
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.15 3.10 1.26 1.27 9.57 3.92 3.83
Ora Cod Eveniment 1N 2N
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.57
Victorie dubla
Ora Cod Eveniment 11 22
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 9.26 7.60
Scor corect pauza
Ora Cod Eveniment PR1:0 PR2:0 PR2:1 PR0:1 PR0:2 PR1:2 PR0:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.50 12.00 17.00 4.33 12.00 17.00 2.90
Ora Cod Eveniment PR1:1 PR2:2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 6.50 36.00
Total goluri pe echipe
Ora Cod Eveniment 1> 1.5 1< 1.5 1> 2.5 1< 2.5 1> 3.5 1< 3.5 2> 1.5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.18 1.53 4.62 1.12 0.00 0.00 2.13
Ora Cod Eveniment 2< 1.5 2> 2.5 2< 2.5 2> 3.5 2< 3.5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.55 4.46 1.13 0.00 0.00
Get's Multicombo
Ora Cod Eveniment 1& Pr2+ 1/1& Pr2+ 1& GG Pr2+& Dr1+ Pr1+& Dr2+ 2& Pr2+ 2/2& Pr2+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.81 9.31 4.66 2.49 2.20 5.09 7.76
Ora Cod Eveniment 2& GG X & GG PR1+&DR1+ PR2+&DR2+ 1&DG2+ 2&DO2+ GGsau3+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.12 4.81 1.63 4.59 3.06 2.80 1.42
Final si goluri
Ora Cod Eveniment 1&2+ 1&3+ 1&4+ 1&5+ 1&2-3 1&2-4 1&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.45 4.15 7.25 11.00 5.40 4.40 3.75
Ora Cod Eveniment 1&2-6 1&3-4 1&3-5 1&3-6 1&0-2 1&0-3 1&0-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.50 5.80 4.60 4.30 6.00 3.65 3.25
Ora Cod Eveniment 2&2+ 2&3+ 2&4+ 2&5+ 2&2-3 2&2-4 2&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.95 3.70 6.50 9.50 4.80 3.85 3.20
Ora Cod Eveniment 2&2-6 2&3-4 2&3-5 2&3-6 2&0-2 2&0-3 2&0-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.10 5.10 4.05 3.80 5.40 3.25 2.85
Sansa dubla si goluri
Ora Cod Eveniment 1X&0-1 1X&0-2 1X&0-3 X2&0-1 X2&0-2 X2&0-3 1X&2+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.10 2.70 2.00 4.80 2.55 1.88 2.00
Ora Cod Eveniment 1X&3+ 1X&4+ X2&2+ X2&3+ X2&4+ 1X&GG X2&GG
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.10 4.40 1.74 2.72 4.00 2.35 2.25
Ora Cod Eveniment 1X&0-4 1X&5+ 1X&2-4 1X&2-5 X2&0-4 X2&5+ X2&2-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.70 9.00 2.28 2.07 1.57 8.00 2.14
Ora Cod Eveniment X2&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.93
Pauza-final si goluri
Ora Cod Eveniment 1/1&2+ 1/1&3+ 1/1&4+ 1/1&5+ 1/1&2-3 1/1&2-4 1/1&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.70 7.50 12.00 16.00 9.50 7.50 6.50
Ora Cod Eveniment 1/1&3-5 1/1&0-2 1/1&0-3 1/1&0-4 2/2&2+ 2/2&3+ 2/2&4+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 8.50 12.00 7.00 5.80 4.80 6.00 10.00
Ora Cod Eveniment 2/2&5+ 2/2&2-3 2/2&2-4 2/2&2-5 2/2&3-5 2/2&0-2 2/2&0-3
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 15.00 8.00 6.50 5.30 8.00 10.00 5.90
Ora Cod Eveniment 2/2&0-4 X/1&2+ X/1&3+ X/1&4+ X/1&2-3 X/1&2-4 X/1&0-2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.00 10.00 12.00 25.00 15.00 12.00 12.00
Ora Cod Eveniment X/1&0-3 X/1&0-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 8.50 8.00
Victorie sau Goluri
Ora Cod Eveniment 1s0-2 1s3+ 2s0-2 2s3+ 1s0-3 1s4+ 2s0-3
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.35 1.39 1.27 1.35 1.16 1.73 1.13
Ora Cod Eveniment 2s4+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.64
Castiga echipa selectata SAU se marcheaza numarul de goluri
Castiga minim o repriza
Ora Cod Eveniment CMR1 CMR2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.85 1.68
Gazde cota 1
Ora Cod Eveniment FGX FG2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.19 1.58
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora Cod Eveniment FO1 FOX
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.66 2.01
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Final
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.80 3.40 2.45 1.52 1.41 1.27
Prima repriza
Ora Cod Eveniment PR1 PRX PR2 PR 1X PR X2 PR 12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.25 2.17 2.90 1.30 1.24 1.49
Repriza a II-a
Ora Cod Eveniment DR1 DRX DR2 DR 1X DR X2 DR 12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.85 2.50 2.70 1.33 1.30 1.34
Total Goluri
Ora Cod Eveniment S1.5 S2.5 S3.5 TG1-2 TG 1-3 TG 2-3 TG 2-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.70 1.95 1.37 2.17 1.47 1.98 1.50
Ora Cod Eveniment TG 2-5 TG 3-4 TG 3-5 TG 4-6 2G 3G P1.5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.29 2.45 2.00 3.25 3.65 3.90 1.25
Ora Cod Eveniment P2.5 P3.5 TG 5+ TG 6+ TG 7+ Par Imp
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.85 3.10 5.80 12.00 23.00 1.85 1.85
Ora Cod Eveniment TG 0-4 TG 1-4 TG 1-5 TG 2-6 TG 3-6 TG 4-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.14 1.21 1.10 1.26 1.88 3.70
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora Cod Eveniment 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.60 15.00 31.00 6.50 4.80 5.80 31.00
Ora Cod Eveniment 2/X 2/2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 15.00 3.80
Pauza-Final sansa dubla
Ora Cod Eveniment 1X/1 X2/1 12/1 1X/X X2/X 12/X 1X/2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.95 5.37 4.01 3.64 3.64 7.50 4.89
Ora Cod Eveniment X2/2 12/2 1/1X 1/X2 1/12 X/1X X/X2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.55 3.39 3.52 10.11 4.01 2.76 2.63
Ora Cod Eveniment X/12 2/1X 2/X2 2/12 1X/1X X2/X2 12/12
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.07 10.11 3.03 3.39 1.75 1.61 1.88
Marcheaza
Ora Cod Eveniment GM OM GN ON GG NG GM ON
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.29 1.23 3.20 3.45 1.65 2.20 4.45
Ora Cod Eveniment GN OM GG 3+ GM PR OM PR NuGG 3+ GM PR2+ OM PR2+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.94 2.01 1.98 1.93 1.63 6.00 5.67
Ora Cod Eveniment GM DR OM DR GM DR2+ OM DR2+ GG 4+ GG PR GG DR
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.73 1.70 4.67 4.50 2.90 3.82 2.79
Ora Cod Eveniment GGPr/Dr NGPR NGDR GG +2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.02 1.15 1.30 4.64
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora Cod Eveniment W1 W2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.98 1.73
Winner pauza
Ora Cod Eveniment WP1 WP2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.90 1.70
Marcheaza prima
Ora Cod Eveniment MP1 MP2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.84 1.76
Handicap
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.00 1.51 4.05 4.50
Handicap (2)
Ora Cod Eveniment -/+ H 1 H X H 2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.00 1.15 7.00 10.00
Total goluri in PR
Ora Cod Eveniment PR 0-1 PR 2-3 PR 1+ PR 2+ PR 3+ PR 4+ PR 1-2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.46 2.70 1.33 2.45 6.25 17.00 1.55
Total goluri in DR
Ora Cod Eveniment DR 0-1 DR 2-3 DR 1+ DR 2+ DR 3+ DR 4+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.75 2.30 1.20 1.95 4.10 10.00
Mai multe goluri
Ora Cod Eveniment MMG-1R MMG-X MMG-2R
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.97 3.50 2.05
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora Cod Eveniment PSF 1 PSF X PSF 2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.18 1.82 1.97
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora Cod Eveniment SC 1:0 SC 2:0 SC 2:1 SC 3:0 SC 3:1 SC 3:2 SC 4:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 9.25 13.00 10.00 31.00 19.00 21.00 71.00
Ora Cod Eveniment SC 4:1 SC 4:2 SC 4:3 SC 5:0 SC 5:1 SC 5:2 SC 6:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 51.00 61.00 71.00 101.00 101.00 101.00 101.00
Ora Cod Eveniment SC 6:1 SC 7:0 SC 7:1 SC 8:0 SC 8:1 SC 9:0 SC 0:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 11.00
Ora Cod Eveniment SC 1:1 SC 2:2 SC 3:3 SC 4:4 SC 0:1 SC 0:2 SC 1:2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 7.00 12.50 41.00 101.00 9.00 11.50 9.00
Ora Cod Eveniment SC 0:3 SC 1:3
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 21.00 16.00
Multiscor
Ora Cod Eveniment 1:0/2:0/3:0 4:0/5:0/6:0 2:1/3:1/4:1 3:2/4:2/4:3/5:1 X 0:1/0:2/0:3 0:4/0:5/0:6
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.60 29.51 5.81 11.36 3.40 4.07 27.63
Ora Cod Eveniment 1:2/1:3/1:4 2:3/2:4/3:4/1:5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.05 9.46
Marcheaza in ambele reprize
Ora Cod Eveniment 1D 2D 1N 2N 1D 2D 1D 2N 1N 2D
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.15 3.10 1.26 1.27 9.57 3.92 3.83
Ora Cod Eveniment 1N 2N
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.57
Victorie dubla
Ora Cod Eveniment 11 22
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 9.26 7.60
Scor corect pauza
Ora Cod Eveniment PR1:0 PR2:0 PR2:1 PR0:1 PR0:2 PR1:2 PR0:0
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.50 12.00 17.00 4.33 12.00 17.00 2.90
Ora Cod Eveniment PR1:1 PR2:2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 6.50 36.00
Total goluri pe echipe
Ora Cod Eveniment 1> 1.5 1< 1.5 1> 2.5 1< 2.5 1> 3.5 1< 3.5 2> 1.5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.18 1.53 4.62 1.12 0.00 0.00 2.13
Ora Cod Eveniment 2< 1.5 2> 2.5 2< 2.5 2> 3.5 2< 3.5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.55 4.46 1.13 0.00 0.00
Get's Multicombo
Ora Cod Eveniment 1& Pr2+ 1/1& Pr2+ 1& GG Pr2+& Dr1+ Pr1+& Dr2+ 2& Pr2+ 2/2& Pr2+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.81 9.31 4.66 2.49 2.20 5.09 7.76
Ora Cod Eveniment 2& GG X & GG PR1+&DR1+ PR2+&DR2+ 1&DG2+ 2&DO2+ GGsau3+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 4.12 4.81 1.63 4.59 3.06 2.80 1.42
Final si goluri
Ora Cod Eveniment 1&2+ 1&3+ 1&4+ 1&5+ 1&2-3 1&2-4 1&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.45 4.15 7.25 11.00 5.40 4.40 3.75
Ora Cod Eveniment 1&2-6 1&3-4 1&3-5 1&3-6 1&0-2 1&0-3 1&0-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.50 5.80 4.60 4.30 6.00 3.65 3.25
Ora Cod Eveniment 2&2+ 2&3+ 2&4+ 2&5+ 2&2-3 2&2-4 2&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.95 3.70 6.50 9.50 4.80 3.85 3.20
Ora Cod Eveniment 2&2-6 2&3-4 2&3-5 2&3-6 2&0-2 2&0-3 2&0-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.10 5.10 4.05 3.80 5.40 3.25 2.85
Sansa dubla si goluri
Ora Cod Eveniment 1X&0-1 1X&0-2 1X&0-3 X2&0-1 X2&0-2 X2&0-3 1X&2+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.10 2.70 2.00 4.80 2.55 1.88 2.00
Ora Cod Eveniment 1X&3+ 1X&4+ X2&2+ X2&3+ X2&4+ 1X&GG X2&GG
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 3.10 4.40 1.74 2.72 4.00 2.35 2.25
Ora Cod Eveniment 1X&0-4 1X&5+ 1X&2-4 1X&2-5 X2&0-4 X2&5+ X2&2-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.70 9.00 2.28 2.07 1.57 8.00 2.14
Ora Cod Eveniment X2&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.93
Pauza-final si goluri
Ora Cod Eveniment 1/1&2+ 1/1&3+ 1/1&4+ 1/1&5+ 1/1&2-3 1/1&2-4 1/1&2-5
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.70 7.50 12.00 16.00 9.50 7.50 6.50
Ora Cod Eveniment 1/1&3-5 1/1&0-2 1/1&0-3 1/1&0-4 2/2&2+ 2/2&3+ 2/2&4+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 8.50 12.00 7.00 5.80 4.80 6.00 10.00
Ora Cod Eveniment 2/2&5+ 2/2&2-3 2/2&2-4 2/2&2-5 2/2&3-5 2/2&0-2 2/2&0-3
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 15.00 8.00 6.50 5.30 8.00 10.00 5.90
Ora Cod Eveniment 2/2&0-4 X/1&2+ X/1&3+ X/1&4+ X/1&2-3 X/1&2-4 X/1&0-2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 5.00 10.00 12.00 25.00 15.00 12.00 12.00
Ora Cod Eveniment X/1&0-3 X/1&0-4
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 8.50 8.00
Victorie sau Goluri
Ora Cod Eveniment 1s0-2 1s3+ 2s0-2 2s3+ 1s0-3 1s4+ 2s0-3
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.35 1.39 1.27 1.35 1.16 1.73 1.13
Ora Cod Eveniment 2s4+
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.64
Castiga echipa selectata SAU se marcheaza numarul de goluri
Castiga minim o repriza
Ora Cod Eveniment CMR1 CMR2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.85 1.68
Gazde cota 1
Ora Cod Eveniment FGX FG2
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 2.19 1.58
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora Cod Eveniment FO1 FOX
du. 21:00 1562 Ham Kam - Rosenborg 1.66 2.01
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
* Evenimentele afisate la la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.